Geďnteresseerden kunnen een e-mail sturen om zich in te schrijven.
Vermeld daarbij het groepsnummer, datum en aanvangsuur, uw naam en voornaam, adres, telefoon/gsm-nummer.

info@rozies.fr

Gelieve 25 € (*) als inschrijvingsgeld voor de kookles over te schrijven op rekening BE77 9530 3443 2642 (CTBKBEBX) van Wattons bvba.

Indien u verhinderd bent om de les te volgen, kan u een vervanger voorstellen en ons daarvan op de hoogte brengen.

(*)
- Bij het einde van de les wordt het inschrijvingsgeld afgerekend met het lesgeld.
- Bij verhindering kan men het inschrijvingsgeld overdragen naar een andere les of naar een plaatsvervanger.
- Bij wijziging van de inschrijving naar een andere datum, wordt het inschrijvingsgeld overgedragen.
- Bij afwezigheid en gebrek aan vervanger wordt het inschrijvingsgeld genomen als vergoeding voor de administratieve kosten en eventueel verloren ingrediënten.
- Het inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald.