Parking …

De wagen kan men parkeren langs de gracht zodat de poorten vrij blijven (zie plan).
In stroomnood kan een stopcontact gebruikt worden (€10 forfait/laadbeurt).

https://www.rozies.fr